PRÓżNIOWE KOMORY CHŁODNICZE

Chłodnie próżniowe

Oferujemy w sprzedaży tunele chłodzenia próżniowego firmy Weber Cooling. Chłodzenie próżniowe – proces polega na umieszczeniu produktu (np. sałata) w próżniowej komorze chłodniczej a następnie obniżeniu ciśnienie w otoczeniu produktu (stworzenie próżni). Tak zmodyfikowanie warunki powodują odparowanie pary wodnej z produktu i powierzchniowe obniżenie temperatury.

Dlaczego prózniowo ?

Produkty poddane takiej obróbce nie tracą swojej jakości i nie są narażone na psucie czy gnicie.
Próżniowe komory chłodnicze przeznaczone są do schładzania warzyw i owoców z temperatury toczenia (zbiory z pola czy sadu) do temperatury 2-4 C.

Masz pytania ? Zadzwoń !