Projekty i dofinansowania

 

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0028/19 pt.: „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego”.

Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0028/19-00 z dnia 25.09.2019 r.
Czas realizacji projektu: 04.11.2019 – 30.11.2023
Akronim: ECOTECH

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne.

Budżet projektu: 5 884 307,35 zł
Dofinansowanie ze środków UE projektu:  4 764 704,12 zł

Skład Konsorcjum:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (Lider)
 • Politechnika Poznańska
 • TechCool Sp. z o.o.
 • ProCOLD s.c. A.Stasik, M.Szymczak
 • Zakłady Mięsne Brado-2 S.A.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego. Opracowaną technologię będzie spełniała instalacja chłodnicza działająca w układzie pośrednim, która będzie wdrożona do własnej działalności gospodarczej firmy TechCool Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie produkcji na bazie uzyskanych w projekcie wyników badań.

Pomysł opracowania maszyny spełniającej innowacyjny proces technologiczny wynika z zapotrzebowania rynku na urządzenie, o czym świadczyć może udział w projekcie firmy Brado-2, której profil działalności skupia się na przetwórstwie mięsa w tym, w dużej mierze na zamrażaniu.

Planowane efekty

Zasadnicze funkcjonalności technologii zamrażania to:

 • mniejsza ilości czynnika chłodniczego w instalacji,
 • zastosowanie czynnika chłodniczego o niskim współczynniku GWP,
 • zastosowanie chłodziwa, które nie jest agresywne dla personelu oraz przetwarzanego produktu, dzięki temu nie będzie
 • marnowana żywność jak w przypadku kontaktu produktu z syntetycznym czynnikiem chłodniczym,
 • zmniejszenie ciśnienia roboczego w płytach zamrażarki,
 • zmniejszenie awaryjności instalacji ze względu na zastosowanie chłodziwa w stanie ciekłym (widoczny wyciek) – w przypadku czynnika chłodniczego w stanie parowym gaz ulatnia się niezauważalnie do atmosfery.

Opracowana technologia, która będzie spełniać powyższe funkcjonalności jest poszukiwana przez producentów z branży chłodniczej.

Fundusz ubezpieczeń społecznych. Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Centrum ir / rzecz o innowacjach / Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2022

Masz pytania ? Zadzwoń !