PRÓżNIOWE KOMORY CHŁODNICZE

Przemysłowe komory liofilizacyjne

Liofilizacja to suszenie sublimacyjne, proces konserwacji sprawdzony i uznany za najbardziej zachowawczy. Polega na usunięciu wody z zamrożonego produktu przez sublimację lodu – oznacza to, że lód przechodzi bezpośrednio w parę wodną, z pominięciem stanu ciekłego.

Masz pytania ? Zadzwoń !