Zapytania ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 1/4.1/I/Techcool/2023 z dn. 15.05.2023r

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego” Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0028/19-00 z dnia 25.09.2019 r., dla którego zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Pobierz pliki:

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.1/4.1/II/Techcool/2023 z dn. 15.05.2023r

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego” Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0028/19-00 z dnia 25.09.2019 r., dla którego zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Pobierz pliki:

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU O nr. 1/4.1/I/Techcool/2020 z dn. 14.05.2020r. Ogłoszenie z dn. 10.06.2020

Projekt „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego” Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0028/19-00 z dnia 25.09.2019 r., dla którego zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz pliki:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 1/4.1/I/Techcool/2020 z dn. 14.05.2020r

W związku z przystąpieniem Naszej firmy do realizacji projektu „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego” Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0028/19-00 z dnia 25.09.2019 r., dla którego zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w zapytaniu ofertowym (załącznik) do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Pobierz pliki:

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. 1/4.1/XII/Techcool/2019 z dn. 10.12.2019r – PL

W związku z przystąpieniem Naszej firmy do realizacji projektu „Opracowanie przyjaznej dla środowiska technologii zamrażania produktów pochodzenia zwierzęcego” Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0028/19-00 z dnia 25.09.2019 r., dla którego otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone w zapytaniu ofertowym (załącznik) do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Pobierz pliki:

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 i 2

INQUIRY no. 1/4.1/XII/Techcool/2019 letter of 10.12.2019r – EN

In connection with the implementation of the project „Development of an environmentally friendly technology for freezing products of animal origin”, Agreement No. POIR.04.01.04-00-0028 / 19-00 of 25.09.2019, implemented under Measure 4.1 of The Smart Growth Operational Programme 2014-2020, co-financed by the European Regional Development Fund, we invite all entities that meet the following conditions to submit offers for the subject of this inquiry (annex).

Download files:

INQUIRY WITH ANNEX 1 and 2

Masz pytania ? Zadzwoń !